galleri7blank.png

Kontakt oss ved interesse av kjøp om det er noe du ikke helt forstår, så er vi behjelpelig.
Vi er også behjelpelig med frakt av kunst innen Trøndelag.

Husk at det er 5 % kunstavgift på all kunstkjøp over kr.2000,- i Norge. Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger. De kollektive ordningene forvaltes av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), og består av stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser. Den individuelle ordningen (følgerett) forvaltes av Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) og består av vederlag som betales til kunstneren som har skapt verket som selges. Innkreving og fordeling av midlene går under fellesbetegnelsen Kunstavgiften og er hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverkloven.