Worker with Ladder

     NETTBUTIKKEN GALLERI 7Galleri 7 is a concept art and design gallery located in Trondheim, Norway.


Please get in touch with us if you have interest in any of our products and require more information about taxes and shipping policies. We are here to help you!
We deliever art within the region of Trøndelag.

Please take note that there is a 5 % obligatory art fee in Norway, on all artwork with a price over NOK 2000,-. This art fee is included in our sales price.

Husk at det er 5 % kunstavgift på all kunstkjøp over kr.2000,- i Norge. Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger. De kollektive ordningene forvaltes av 
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), og består av stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser. Den individuelle ordningen (følgerett) forvaltes av Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) og består av vederlag som betales til kunstneren som har skapt verket som selges. Innkreving og fordeling av midlene går under fellesbetegnelsen Kunstavgiften og er hjemlet kunstavgiftsloven og åndsverkloven.